Browsed by
Miesiąc: Styczeń 2018

IV Niedziela Zwykła 28.01.2018.

IV Niedziela Zwykła 28.01.2018.

 

WPROWADZENIE : Witam serdecznie wszystkich gości i parafian zgromadzonych na tej niedzielnej Mszy św. .Słowa Jezusa, które dzisiaj usłyszymy, mają w sobie prawdę dotyczącą naszego życia. Nauka Jezusa może być dla nas trudna, czasem bolesna, ale ma w sobie moc uwalniania nas od zła. Jezus naucza jak ten, który ma władzę. Nie taka, która ma nas zgnębić, utrudnić nam życie, ale wyzwolić nas z tego, co w nas niedomaga i przeszkadza w nawróceniu do Boga. Dzisiaj w ostatnią niedzielę miesiąca modlimy się w intencjach Synodu w naszej diecezji , a przeżywając Światowy dzień Chorych na trąd, polecajmy Bogu wszystkich chorych i wykluczonych z życia społecznego przez chorobę i nędzę materialną czy moralną.

Read More Read More

III Niedziela Zwykła 21.01.2018.

III Niedziela Zwykła 21.01.2018.

 

WPROWADZENIE : Przeżywamy niedzielę w tygodniu Modlitw Ekumenicznych. Jezus mówi „ Czas się wypełnił, nawracajcie się i wierzcie w ewangelię” . Również czas naszego życia Bóg pragnie wypełnić swoją obecnością. Dzisiaj szczególnie pobudza nasze serca do nawrócenia i dążenia do jedności. Tej jedności potrzebujemy w naszym wnętrzu, w naszej rodzinie, w naszej Ojczyźnie, pośród ludzi z którymi żyjemy. Jedność wyznawców Chrystusa nie jest możliwa bez owocnego przyjęcia darów Ducha Świętego. To On ożywia wspólnoty, by pośród podzielonego świata jaśniały jako źródła światła. Niech nas przynagla miłość Chrystusa, byśmy nie ustawali w modlitwach o dar jedności dla kościoła i świata, a także o jedność i miło0ść w naszych rodzinach  i Ojczyźnie. Dzisiaj o g. 11.00 Dziecięcy Zespół Góralski „ Mali Szwarni”.

Read More Read More

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli 06.01.2018.

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli 06.01.2018.

 

WPROWADZENIE  : Chrystus się dzisiaj objawia jako Zbawiciel wszystkich narodów. Uznajemy w Chrystusie naszego Zbawiciela, jak uznali Go Mędrcy ze Wschodu przedstawiciele pogan, składając Mu dary jako Królowi, Kapłanowi i Bratu każdego człowieka. Jak trzej mędrcy my również ofiarujmy Jezusowi swe dary: złoto naszych serc, kadzidło naszych słów i czynów, mirrę naszych cierpień i udręk codzienności. W dzisiejszą uroczystość obchodzimy Dzień Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej i Misyjny Dzień Dziecka. Modlimy się  szczególnie za księży diecezjalnych pracujących na misjach i za wszystkich misjonarzy pochodzących z naszej diecezji. Ofiary na tacę przeznaczone są na cele misyjne. Dzisiaj także przypada I sobota miesiąca stycznia.

Read More Read More

Niedziela Świętej Rodziny 31.12.2017.

Niedziela Świętej Rodziny 31.12.2017.

 

WPROWADZENIE :  Dzisiaj ostatnia niedziela roku – Niedziela Św. Rodziny z Nazaretu. To w niej Jezus otoczony miłością „czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi”. Pragniemy dzisiaj modlić się za nasze rodziny, aby stawały się miejscem odkrywania miłości samego Boga, który poprzez sakrament małżeństwa, umacnia małżonków i sprzyja otwartości na przyjęcie nowego życia. Prośmy, aby wszystkie rodziny naszej parafii,  oświecone  Słowem Bożym i umocnione Chlebem Życia w Komunii św. pogłębiały wiarę w Boga, pielęgnowały religijne tradycje i zwyczaje i w ten sposób były świadkami wiary w Jezusa – Syna Bożego we współczesnym świecie. Polecajmy małżonków jubilatów obchodzących 50-lecie małżeństwa. Módlmy się za wszystkich małżonków tutaj obecnych, aby Duch Święty  pomagał im pokonać wszelkie przeszkody, przebaczać sobie i rozumieć siebie.

Read More Read More