Browsed by
Kategoria: Ogłoszenia

Nowy portal

Nowy portal

Zapraszamy do strony internetowej na serwerze diecezjalnym

wystarczy kliknąć na zdjęciu…

http://www.mbnpkrynica.diecezja.tarnow.pl/

I Niedziela Wielkiego Postu 18.02.2018.

I Niedziela Wielkiego Postu 18.02.2018.

 

WPROWADZENIE : Przeżywamy I Niedzielę Wielkiego Postu. Czytania biblijne ukazują Jezusa walczącego z szatanem na pustyni. Diabeł tworzy iluzje szczęścia, postępu, dobrobytu. W  swych pokusach sugeruje,  pierwszeństwo rzeczy materialnych, a Boga wręcz odrzuca. Jezus umocniony rozmową z Ojcem, pokonuje szatana słowem Bożym. Nam też niełatwo w codzienności znaleźć siły i chęci do przemiany swego serca. Trudno podjąć wielkopostne postanowienie i wiernie je wypełnić. Pokusa trwania w miejscu i niezmieniania niczego w swoim życiu jest duża. Potrzebujemy łaski Bożej, by podążać drogą nawrócenia. Zawierzmy się więc dzisiaj Chrystusowi, który jest zwycięzcą wszelkiej pokusy i w którym jest siła do pokonania obojętności, lenistwa , pychy i niewiary. Módlmy się także w intencji  Seminarium Duchownego w Tarnowie , które wspieramy dzisiaj  ofiarą na tacę oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne i światło Ducha św. na rozważania w ramach Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Read More Read More

Ogłoszenia VI Niedziela Zwykła 11.02.2018.

Ogłoszenia VI Niedziela Zwykła 11.02.2018.

 

WPROWADZENIE: W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Przeżyjmy więc tę Niedzielę w łączności ze wszystkimi chorymi, także z naszej parafii i prośmy o łaskę zdrowia fizycznego i uzdrowienie duszy. Kto z nas nie boryka się z jakąś chorobą ciała albo z cierpieniem duszy? Jezus ma moc, aby nas uzdrowić. Módlmy się o tę łaskę za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowicielki Chorych z Lourdes, której wspomnienie dzisiaj przypada. Dzisiaj rozpoczynamy nabożeństwo 40-godzinne przed Wielkim Postem.

Read More Read More

V Niedziela Zwykła 04.02.2018.

V Niedziela Zwykła 04.02.2018.

 

WPROWADZENIE – Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, który uzdrawiał wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami. Kiedy poszedł na pustynię, aby się modlić, uczniowie znaleźli Go i powiedzieli: „wszyscy Cię szukają” Warto się zastanowić, na ile to zdanie oddaje nasze przyjście na Mszę św. Czy jest to wyraz naszego poszukiwania Boga? Czy przyszliśmy tu z wiarą, aby uwielbić Boga i prosić Jezusa o uzdrowienie z naszych chorób i słabości? Módlmy się zwłaszcza w czasie adoracji NS po mszy św., abyśmy jako członkowie kościoła angażowali się także w opiekę nad chorymi. Składka na Figurę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która będzie posadowiona przy wejściu do kościoła.

Read More Read More

IV Niedziela Zwykła 28.01.2018.

IV Niedziela Zwykła 28.01.2018.

 

WPROWADZENIE : Witam serdecznie wszystkich gości i parafian zgromadzonych na tej niedzielnej Mszy św. .Słowa Jezusa, które dzisiaj usłyszymy, mają w sobie prawdę dotyczącą naszego życia. Nauka Jezusa może być dla nas trudna, czasem bolesna, ale ma w sobie moc uwalniania nas od zła. Jezus naucza jak ten, który ma władzę. Nie taka, która ma nas zgnębić, utrudnić nam życie, ale wyzwolić nas z tego, co w nas niedomaga i przeszkadza w nawróceniu do Boga. Dzisiaj w ostatnią niedzielę miesiąca modlimy się w intencjach Synodu w naszej diecezji , a przeżywając Światowy dzień Chorych na trąd, polecajmy Bogu wszystkich chorych i wykluczonych z życia społecznego przez chorobę i nędzę materialną czy moralną.

Read More Read More

III Niedziela Zwykła 21.01.2018.

III Niedziela Zwykła 21.01.2018.

 

WPROWADZENIE : Przeżywamy niedzielę w tygodniu Modlitw Ekumenicznych. Jezus mówi „ Czas się wypełnił, nawracajcie się i wierzcie w ewangelię” . Również czas naszego życia Bóg pragnie wypełnić swoją obecnością. Dzisiaj szczególnie pobudza nasze serca do nawrócenia i dążenia do jedności. Tej jedności potrzebujemy w naszym wnętrzu, w naszej rodzinie, w naszej Ojczyźnie, pośród ludzi z którymi żyjemy. Jedność wyznawców Chrystusa nie jest możliwa bez owocnego przyjęcia darów Ducha Świętego. To On ożywia wspólnoty, by pośród podzielonego świata jaśniały jako źródła światła. Niech nas przynagla miłość Chrystusa, byśmy nie ustawali w modlitwach o dar jedności dla kościoła i świata, a także o jedność i miło0ść w naszych rodzinach  i Ojczyźnie. Dzisiaj o g. 11.00 Dziecięcy Zespół Góralski „ Mali Szwarni”.

Read More Read More

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli 06.01.2018.

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli 06.01.2018.

 

WPROWADZENIE  : Chrystus się dzisiaj objawia jako Zbawiciel wszystkich narodów. Uznajemy w Chrystusie naszego Zbawiciela, jak uznali Go Mędrcy ze Wschodu przedstawiciele pogan, składając Mu dary jako Królowi, Kapłanowi i Bratu każdego człowieka. Jak trzej mędrcy my również ofiarujmy Jezusowi swe dary: złoto naszych serc, kadzidło naszych słów i czynów, mirrę naszych cierpień i udręk codzienności. W dzisiejszą uroczystość obchodzimy Dzień Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej i Misyjny Dzień Dziecka. Modlimy się  szczególnie za księży diecezjalnych pracujących na misjach i za wszystkich misjonarzy pochodzących z naszej diecezji. Ofiary na tacę przeznaczone są na cele misyjne. Dzisiaj także przypada I sobota miesiąca stycznia.

Read More Read More