Browsed by
Kategoria: Ogłoszenia

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli 06.01.2018.

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli 06.01.2018.

 

WPROWADZENIE  : Chrystus się dzisiaj objawia jako Zbawiciel wszystkich narodów. Uznajemy w Chrystusie naszego Zbawiciela, jak uznali Go Mędrcy ze Wschodu przedstawiciele pogan, składając Mu dary jako Królowi, Kapłanowi i Bratu każdego człowieka. Jak trzej mędrcy my również ofiarujmy Jezusowi swe dary: złoto naszych serc, kadzidło naszych słów i czynów, mirrę naszych cierpień i udręk codzienności. W dzisiejszą uroczystość obchodzimy Dzień Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej i Misyjny Dzień Dziecka. Modlimy się  szczególnie za księży diecezjalnych pracujących na misjach i za wszystkich misjonarzy pochodzących z naszej diecezji. Ofiary na tacę przeznaczone są na cele misyjne. Dzisiaj także przypada I sobota miesiąca stycznia.

Read More Read More

Niedziela Świętej Rodziny 31.12.2017.

Niedziela Świętej Rodziny 31.12.2017.

 

WPROWADZENIE :  Dzisiaj ostatnia niedziela roku – Niedziela Św. Rodziny z Nazaretu. To w niej Jezus otoczony miłością „czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi”. Pragniemy dzisiaj modlić się za nasze rodziny, aby stawały się miejscem odkrywania miłości samego Boga, który poprzez sakrament małżeństwa, umacnia małżonków i sprzyja otwartości na przyjęcie nowego życia. Prośmy, aby wszystkie rodziny naszej parafii,  oświecone  Słowem Bożym i umocnione Chlebem Życia w Komunii św. pogłębiały wiarę w Boga, pielęgnowały religijne tradycje i zwyczaje i w ten sposób były świadkami wiary w Jezusa – Syna Bożego we współczesnym świecie. Polecajmy małżonków jubilatów obchodzących 50-lecie małżeństwa. Módlmy się za wszystkich małżonków tutaj obecnych, aby Duch Święty  pomagał im pokonać wszelkie przeszkody, przebaczać sobie i rozumieć siebie.

Read More Read More

IV Niedziela Adwentu 24.12.2017.

IV Niedziela Adwentu 24.12.2017.

 

  WPROWADZENIE – Przeżywamy dzisiaj IV Niedzielę Adwentu i równocześnie Wigilię Bożego Narodzenia . Bóg się rodzi w rodzinie, doznaje jej ciepła i miłości rodziców. W tym szczególnym dniu pragniemy się  modlić za nasze rodziny, w których gronie spotykamy się w Boże Narodzenie. Ponieważ jest to czwarta niedziela miesiąca , polecamy też Bogu sprawę Synodu Diecezjalnego, będzie się on zastanawiał, jak pomóc rodzinom, by były najlepszą szkołą przekazywania wiary i tradycji chrześcijańskiego życia.

Read More Read More

III Niedziela Adwentu 17.12.2017.

III Niedziela Adwentu 17.12.2017.

 

  WPROWADZENIE – Dzisiaj obchodzimy niedzielę radości „Gaudete”. Czytania mszalne, które  usłyszymy, wskazują źródło tej prawdziwej radości czyli przyjście Pana, które jest już bliskie. Chrystus przychodzi,  aby nas wybawić, uzdrowić, wyzwolić od zła. Warto więc przyjąć  wezwanie św. Pawła z dzisiejszego II czytania : „ unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”. Prośmy o łaskę dobrej spowiedzi adwentowej dla wszystkich w najbliższy czwartek. Dzisiaj również rozpoczynają się kwartalne dni Modlitw o Chrześcijańskie Życie Rodzin. Polecajmy Bogu nasze rodziny, w których wzrastamy i uczymy się wiary, abyśmy potrafili w życiu rodzinnym postawić Boga na pierwszym miejscu i w ten sposób czynić swe życie udanym i szczęśliwym.

Read More Read More

II Niedziela Adwentu 10.12.2017.

II Niedziela Adwentu 10.12.2017.

 

  WPROWADZENIE – W drugą Niedzielę Adwentu wsłuchujemy się w słowa proroka Jana Chrzciciela „ Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Udzielał chrztu pokuty wszystkim, którzy pragnęli nawrócenia. Módlmy się, byśmy wśród przedświątecznych zakupów i krzątaniny, nie zapomnieli o przygotowaniu naszego serca przez spowiedź i pojednanie się z bliźnimi. Przeżywając równocześnie dzisiaj Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie , a konkretnie: Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Mołdawia, Armenia, Gruzja, Kazachstan, Tadżykistan, Uzbekistan oraz Serbia – módlmy się za obecnie żyjących tam Polaków i wspierajmy ich ofiarą do puszek. Oni tam na miejscu modlą się dzisiaj za nas, którzy ich wspieramy i pomagamy.   

Read More Read More

I Niedziela Adwentu 03.12.2017.

I Niedziela Adwentu 03.12.2017.

 

Rozpoczynamy dzisiaj Adwent. To już kolejny okres poprzedzający  święta Bożego Narodzenia, który przeżywamy. Pamiętajmy jednak, że całe nasze życie jest Adwentem, czyli oczekiwaniem na przyjście Chrystusa. Przyjmijmy więc pełne zatroskania o nasze zbawienie , słowa Pana Jezusa –  …”Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie”. Warto o tym pamiętać w szale przedświątecznych zakupów i podczas tworzenia miłej świątecznej atmosfery. Nie zapominajmy, że nasze serce również wymaga przygotowania.  Prośmy Maryję, by nas prowadziła na spotkanie z Bogiem przez cały ten Nowy Rok Duszpasterski , który dzisiaj rozpoczynamy pod hasłem „ Jesteśmy Napełnieni Duchem Świętym”. Adoracja Najświętszego Sakramentu po mszy św. . Składka na dokończenie wyposażenia naszego kościoła.

 1. Roraty o godz. 6.30 i o godz. 17.00 z kazaniem dla dzieci. W sobotę Roraty  o godz. 9.00. Zachęcamy do udziału. W czasie Adwentu dodatkowa msza św.  w każdą  niedzielę o g. 6.00.
 2. Od dzisiaj rusza akcja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom . Zachęcamy, aby świeca Caritas znalazła się w każdym domu. Podstawowa ofiara 5 zł. Prosimy nasz zespół Caritas, aby czuwał nad tą akcją.Można też składać dary do wystawionych koszów w kościele i przy zakupach w sklepach. Od dzisiaj również u przedstawicieli Stowarzyszenia Rodzin możemy nabywać, za dobrowolną ofiarę, pobłogosławione opłatki wigilijne z obrzędem wieczerzy wigilijnej. Zebrane fundusze będą przeznaczone na oddział Caritas w naszej parafii i na statutową działalność parafialnego oddziału  Stowarzyszenia Rodzin.
 3. W poniedziałek – dzień modlitw dla bezrobotnych
 4. W Środę– Św. Mikołaja,g.17.00 Nowenna do MBNP,Apel Jasnogórski, o g. 18.00 Katecheza chrzcielna. Spotkanie ze św. Mikołajem dla DSM i LSO po roratach wieczorem
 5. W Czwartek – Św. Ambrożego. Pierwszy Czwartek Miesiąca. W naszym kościele całodzienna adoracja N.S. od g. 10.00. Modlić się będziemy o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Grupa  Czcicieli Św. Ojca Pio prowadzi adorację od. g. 10.00 – 11.00, a od g. 15.00 – 16.00 Grupa św. Michała Archanioła.
 6. W Piątek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Msze św.:6.30, 9.00,11.00, 17.00, 19.00. W szpitalu o g. 6.30.Zachęcamy do udziału we mszy św.., mimo, że nie jest to święto obowiązkowe. Tego dni ze względu na uroczystość, nie obowiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych. W Piątek na Mszy świętej o 17.00 będzie przyjęcie nowych dziewczynek do Dziewczęcej Służby Maryjnej. Zapraszamy wszystkie rodziny dziewczynek należących do DSM . Chór po Mszy św o 17.00 odśpiewa hymn AKATYST.
 7. W przyszłą niedzielę dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na wschodzie, zbiórka ofiar do puszek na ten fundusz.
 8. W poniedziałek spotkanie sportowe dla LSO o 17:30., chór o g. 19.30
 9. Wtorek po roratach wieczorem – Grupa apostolstwa Trzeźwości
 10. W środę o 16.00 DSM, a o 17.00 na Mszy spotkanie rodziców i dzieci klas III Szkoły Podstawowej – dzieci I komunijne
 11. W czwartek spotkanie o 17 na mszy LSO, klas VII Szkoły Podstawowej i III klas Gimnazjum. Po mszy św. Stow. Rodzin
 12. W Piątek o 16.00 Oaza Dzieci Bożych a o 18.00 Ruch Światło – Życie
 13. W sobotę – Nabożeństwo grupy czcicieli św. Ojca Pio o g. 18.00 .
 14. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty i sprzątanie kościoła rodzinom państwa : Wojtarowiczów, Skalniaków, Winterów,Gagatków, Darów, Sawickich,Urbańskich, Adamczyków  i za ofiary na kwiaty: rodzinom państwa:Gizów,Furców,Rządców,Pękalów,Zarembów,Tarasków,Augustynów,Cebula,Kocembów,Barnowskich, Śniętek, Maline i pani doktor Jadwidze Moskała. .Następnie do sprzątania prosimy mieszkańców domów prywatnych na ul. Czarny Potok. .Bóg zapłać państwu Lesicom za wypranie, wysuszenie i rozłożenie wykładzin na ławkach w kościele,  a panu Władysławowi Smyda za gałązki do dekoracji.
 15. Spotkanie organizacyjne Klubu Młodzieżowego Fundacji Wspierania Młodzieży będzie w budynku Gimnazjum w Krynicy w poniedziałek 4 grudnia o g. 17.00 w Sali nr 63. Wigilia dla osób samotnych we wtorek 21 grudnia w domu wczasowym „ SKARBÓWKA” . Zapisy do 15 grudnia w Ośrodku Pomocy społecznej od g. 9.00-14.00. Czekamy na zgłoszenia Jubilatów obchodzących  w tym roku 50 rocznicę ślubu. Chcemy postarać się  dla nich o specjalne i9mienne  błogosławieństwo i gratulacje od Biskupa Tarnowskiego
 16. Polecamy lekturę Gościa Niedzielnego,- w nim – dobre myśli pt. „Męska wiara.” czasopism misyjnych i innych czasopism religijnych, które znajdziemy na stoliku. U ministrantów jest Mały Gość Niedzielny. Są kalendarze ścienne po 5 zł. w zakrystii
XXXIV Niedziela Zwykłą Chrystusa Króla Wszechświata 26.11.2017.

XXXIV Niedziela Zwykłą Chrystusa Króla Wszechświata 26.11.2017.

  

WPROWADZENIE : Dziś przeżywamy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Kończymy rok kościelny. Chrystus nam  pokazuje najlepszą drogę do jego Królestwa w ewangelii , w której przypomina o potrzebie dobrych uczynków  spełnionych dla innych ludzi  z którymi się utożsamia i z których będzie nas sądził. Módlmy się  w tę kolejną niedzielę synodalną, abyśmy podążali do  królestwa niebieskiego drogą wskazaną nam  przez Chrystusa Króla i  w czasie rozważań synodalnych poszukiwali sposobów do większego zaangażowania się świeckich osób w życie kościoła i parafii .

Read More Read More