Aktualności lektorzy

Wpisów nie znaleziono

 

Lektorzy

Lektor jest ustanowiony do Słowa Bożego z wyjątkiem Ewangelii i modlitwy wiernych. Dla dobrego wykonywania swej funkcji w zgromadzeniu liturgicznym powinien on posiąść umiejętność poprawnej wymowy i dykcji, a nadto pewną wiedzę z zakresu biblistyki, by sam znał i rozumiał Słowo, które przekazuje wiernym.Lektorami opiekuje się ks. Piotr Cierniak, i na spotkania zaprasza w środy po Mszy św. wieczornej