III Niedziela Zwykła 21.01.2018.

III Niedziela Zwykła 21.01.2018.

 

WPROWADZENIE : Przeżywamy niedzielę w tygodniu Modlitw Ekumenicznych. Jezus mówi „ Czas się wypełnił, nawracajcie się i wierzcie w ewangelię” . Również czas naszego życia Bóg pragnie wypełnić swoją obecnością. Dzisiaj szczególnie pobudza nasze serca do nawrócenia i dążenia do jedności. Tej jedności potrzebujemy w naszym wnętrzu, w naszej rodzinie, w naszej Ojczyźnie, pośród ludzi z którymi żyjemy. Jedność wyznawców Chrystusa nie jest możliwa bez owocnego przyjęcia darów Ducha Świętego. To On ożywia wspólnoty, by pośród podzielonego świata jaśniały jako źródła światła. Niech nas przynagla miłość Chrystusa, byśmy nie ustawali w modlitwach o dar jedności dla kościoła i świata, a także o jedność i miło0ść w naszych rodzinach  i Ojczyźnie. Dzisiaj o g. 11.00 Dziecięcy Zespół Góralski „ Mali Szwarni”.

Read More Read More

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli 06.01.2018.

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli 06.01.2018.

 

WPROWADZENIE  : Chrystus się dzisiaj objawia jako Zbawiciel wszystkich narodów. Uznajemy w Chrystusie naszego Zbawiciela, jak uznali Go Mędrcy ze Wschodu przedstawiciele pogan, składając Mu dary jako Królowi, Kapłanowi i Bratu każdego człowieka. Jak trzej mędrcy my również ofiarujmy Jezusowi swe dary: złoto naszych serc, kadzidło naszych słów i czynów, mirrę naszych cierpień i udręk codzienności. W dzisiejszą uroczystość obchodzimy Dzień Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej i Misyjny Dzień Dziecka. Modlimy się  szczególnie za księży diecezjalnych pracujących na misjach i za wszystkich misjonarzy pochodzących z naszej diecezji. Ofiary na tacę przeznaczone są na cele misyjne. Dzisiaj także przypada I sobota miesiąca stycznia.

Read More Read More

Niedziela Świętej Rodziny 31.12.2017.

Niedziela Świętej Rodziny 31.12.2017.

 

WPROWADZENIE :  Dzisiaj ostatnia niedziela roku – Niedziela Św. Rodziny z Nazaretu. To w niej Jezus otoczony miłością „czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi”. Pragniemy dzisiaj modlić się za nasze rodziny, aby stawały się miejscem odkrywania miłości samego Boga, który poprzez sakrament małżeństwa, umacnia małżonków i sprzyja otwartości na przyjęcie nowego życia. Prośmy, aby wszystkie rodziny naszej parafii,  oświecone  Słowem Bożym i umocnione Chlebem Życia w Komunii św. pogłębiały wiarę w Boga, pielęgnowały religijne tradycje i zwyczaje i w ten sposób były świadkami wiary w Jezusa – Syna Bożego we współczesnym świecie. Polecajmy małżonków jubilatów obchodzących 50-lecie małżeństwa. Módlmy się za wszystkich małżonków tutaj obecnych, aby Duch Święty  pomagał im pokonać wszelkie przeszkody, przebaczać sobie i rozumieć siebie.

Read More Read More

IV Niedziela Adwentu 24.12.2017.

IV Niedziela Adwentu 24.12.2017.

 

  WPROWADZENIE – Przeżywamy dzisiaj IV Niedzielę Adwentu i równocześnie Wigilię Bożego Narodzenia . Bóg się rodzi w rodzinie, doznaje jej ciepła i miłości rodziców. W tym szczególnym dniu pragniemy się  modlić za nasze rodziny, w których gronie spotykamy się w Boże Narodzenie. Ponieważ jest to czwarta niedziela miesiąca , polecamy też Bogu sprawę Synodu Diecezjalnego, będzie się on zastanawiał, jak pomóc rodzinom, by były najlepszą szkołą przekazywania wiary i tradycji chrześcijańskiego życia.

Read More Read More

III Niedziela Adwentu 17.12.2017.

III Niedziela Adwentu 17.12.2017.

 

  WPROWADZENIE – Dzisiaj obchodzimy niedzielę radości „Gaudete”. Czytania mszalne, które  usłyszymy, wskazują źródło tej prawdziwej radości czyli przyjście Pana, które jest już bliskie. Chrystus przychodzi,  aby nas wybawić, uzdrowić, wyzwolić od zła. Warto więc przyjąć  wezwanie św. Pawła z dzisiejszego II czytania : „ unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”. Prośmy o łaskę dobrej spowiedzi adwentowej dla wszystkich w najbliższy czwartek. Dzisiaj również rozpoczynają się kwartalne dni Modlitw o Chrześcijańskie Życie Rodzin. Polecajmy Bogu nasze rodziny, w których wzrastamy i uczymy się wiary, abyśmy potrafili w życiu rodzinnym postawić Boga na pierwszym miejscu i w ten sposób czynić swe życie udanym i szczęśliwym.

Read More Read More

Wizyta Duszpasterska 2017/2018

Wizyta Duszpasterska 2017/2018

 

 

 

27.12.2017 (Środa) – godz. 9.00

1) ul. Kraszewskiego od P. Ziajów do Cerkwi

2) ul. Kraszewskiego od P. Salamonów do P. Skotnickich

 

28.12.2017 (Czwartek) – godz. 9.00

1) ul. Kraszewskiego od P. Król – Konar – Klatka

2) ul. Ludowa – Domy Prywatne i blok Akademii Rolniczej

 

29.12.2017 (Piątek) – godz. 9.00

1) ul. Wiejska – od P. Szatkowskich

2) ul. Wiejska – od P. Sekułów (Piastun)

 

30.12.2017 (Sobota) – godz. 9.00

1) ul. Zawodzie

2) ul. Czarny Potok – Domy Prywatne

 

02.01.2018 (Wtorek) – godz. 15.30

1) ul. Czarny Potok – blok nr 7 klatki A i B

2) ul. Czarny Potok – blok nr 7 klatki C i D

 

03.01.2018 (Środa) – godz. 15.30

1) ul. Kraszewskiego – od P. Rapaczów

2) ul. Czarny Potok – blok nr 15

 

04.01.2018 (Czwartek) – godz. 15.30

1) ul. Czarny Potok – blok nr 17 klatki ABC

2) ul. Czarny Potok – blok nr 25

 

07.01.2018 (Niedziela) – godz. 14.30

  1. Kraszewskiego (1) – od P. Hopej – Wilk – Domiter – Bernaccy – Sekuła (2)

 

08.01.2018 (Poniedziałek) – godz. 15.30

1) ul. Czarny Potok – blok nr 17 klatki DEF

2) ul. Reja

 

09.01.2018 (Wtorek) – godz. 15.30

1) Szczawiczne

2) ul. Czarny Potok – blok 35

 

10.01.2018 (Środa) – godz. 15.30

  1. Czarny Potok – blok 19 klatki (1) ABCDE (2)

 

11.01.2018 (Czwartek) – godz. 15.30

1) ul. Czarny Potok – bloki Pielęgniarskie 4,6,8

2) ul. Czarny Potok – blok nr 38

 

 

12.01.2018 (Piątek) – godz. 15.30

1) ul. Czarny Potok – blok 29

2) ul. Czarny Potok – blok 27

 

13.01.2018 (Sobota) – godz. 9.00

1) ul. Kraszewskiego od państwa Szlachciców (naprzeciw Cerkwi)

2) ul. Kraszewskiego od państwa Ziębów i Salamonów

 

14.01.2018 (Niedziela) – godz. 14.30

1) ul. Reymonta – bloki 22,16 i 18

2) ul. Czarny Potok – blok 34

 

15.01.2018 (Poniedziałek) – godz. 15.30

1) ul. Wiejska – Nowy Budynek

2) ul. Kraszewskiego – bloki nr 171,173 i 177

od godz. 18.00

3) ul. Czarny Potok – blok nr 10 – od p. Ewy Górskiej (mieszkanie 2) do p. Marii Bernaś (m.20)

 

16.01.2018 (Wtorek) – godz. 15.30

1) ul. Nadbrzeżna i Krótka – początek od ul. Nadbrzeżnej

2) ul. Reymonta – blok nr 8

od godz. 18.00

3) ul. Czarny Potok – blok nr 10 – od p. Zofii Krynickiej (mieszkanie 23) do p. Teresy Mróz (m.30)

 

17.01.2018 (Środa) – godz. 15.30

1) ul. Reymonta – domy prywatne i „Pawilon Mieszkalny”

2) ul. Czarny Potok – blok nr 23 – klatki ABC

od godz. 18.00

3) ul. Czarny Potok – blok nr 10 – od p. D.W. Szporna (mieszkanie 31) do p. D. Hadały (m.44)

 

18.01.2018 (Czwartek) – godz. 15.30

1) ul. Czarny Potok – blok nr 23 – klatki DEF

2) ul. Czarny Potok – blok nr 25

 

19.01.2018 (Piątek) – godz. 15.30

1) ul. Czarny Potok – blok nr 23 – klatki GHI

2) ul. Czarny Potok – blok nr 11 – klatki ABC

od godz. 18.00

3) ul. Czarny Potok – blok nr 10 – od p. Ewy Rębisz (mieszkanie 45) do p. Elżbiety Kubik (m.56)

 

20.01.2018 (Sobota) – godz. 9.00

1) ul. Czarny Potok – blok nr 21 – klatki ABCDEF

2) ul. Czarny Potok – blok nr 11 – klatki DEFGH

 

21.01.2018 (Niedziela) – godz. 14.30

1) ul. Czarny Potok – bloki 32 i 36

2) ul. Czarny Potok – blok 33 – klatki ABC

 

22.01.2018 (Poniedziałek) – godz. 15.30

1) ul. Czarny Potok – blok lekarski nr 2 i 14a

2) ul. Czarny Potok – blok 33 – klatka D

 

23.01.2018 (Wtorek) – godz. 15.30

1) ul. Czarny Potok – blok nr 33 – klatki EF

2) ul. Czarny Potok – blok nr 33 – klatki GH

II Niedziela Adwentu 10.12.2017.

II Niedziela Adwentu 10.12.2017.

 

  WPROWADZENIE – W drugą Niedzielę Adwentu wsłuchujemy się w słowa proroka Jana Chrzciciela „ Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Udzielał chrztu pokuty wszystkim, którzy pragnęli nawrócenia. Módlmy się, byśmy wśród przedświątecznych zakupów i krzątaniny, nie zapomnieli o przygotowaniu naszego serca przez spowiedź i pojednanie się z bliźnimi. Przeżywając równocześnie dzisiaj Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie , a konkretnie: Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Mołdawia, Armenia, Gruzja, Kazachstan, Tadżykistan, Uzbekistan oraz Serbia – módlmy się za obecnie żyjących tam Polaków i wspierajmy ich ofiarą do puszek. Oni tam na miejscu modlą się dzisiaj za nas, którzy ich wspieramy i pomagamy.   

Read More Read More